کارگر ماهر مکانیک و جلوبندی ساز

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ماهر مکانیک وجلوبندی ساز به صورت حقوقی تمام وقت محدوده مجیدیه متعهد سریع به صورت حقوقی بدون جای خواب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ماهر مکانیک و جلوبندی ساز” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات