شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارگر مکانیک خودروهای سبک ایرانی چینی وخارجی باحقوق مکفی
بدون جای خواب
ساعت کار از ۹ صبح الی ۸ شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر مکانیک نیمه ماهر” به ما بگویید