کارگر نجاری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر‌ روز مزد

بدون جای خواب

همراه با صبحانه‌و ناهار

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر نجاری – استخدام فوری” به ما بگویید