کارگر نیمه ماهر برای جگرکی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده برای جگرکی حقوق ماهیانه ٥ میلیون تومان به همراه صبحانه وشام

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر نیمه ماهر برای جگرکی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات