کار در پارچه مبلی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سواد

روابط عمومی بالا

ساعت کاری 9/30تا8شب

جمعه ها تعطیل

پارچه مبلی در نعمت اباد

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کار در پارچه مبلی – استخدام فوری” به ما بگویید