کار در گالرى تابلو پاره وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیروى خانم حداکثر سن ٢٨ علاقمند به هنر وپیگیر جهت همکارى در نگارخانه

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کار در گالرى تابلو پاره وقت – استخدام فوری” به ما بگویید