شرایط مدنظر آگهی دهنده

کار پاره وقت (۷ ساعت کاری هست از ۷ صبح تا ۱۲ شب به دلخواه ، به عننوان سرپرست ویا پشتیبان شرکت زیر نظر بانک مرکزی. با پایه حقوق ۵-۸ میلیون تومان
بیمه هم دارد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کار سرپرستی و پشتیبانی” به ما بگویید