کانترکار خانم برای رستوران شیفت شب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت کاری از ۶ تا ۱۲ شب
محیط کاملا خانم
اشکده و غذای خانگی سه سار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کانترکار خانم برای رستوران شیفت شب” به ما بگویید