کانتر اژانس هواپیمایی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام کانتر اژانس هواپیمایی

اژانس هواپیمایی شوکا سفر ایرانیان جهت تکمیل کادر خود اقدام به استخدام کانتر مینماید

حقوق و مزایا ثابت و پورسانت و بیمه

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کانتر اژانس هواپیمایی – استخدام فوری” به ما بگویید