کانتر کار خانم برای فست فود نیمه وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کانتر کار خانم سر زبون دار برای فست فود با اف هفتگی با حقوق وعده غذایی با این شماره تماس بگیرید***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کانتر کار خانم برای فست فود نیمه وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات