کانتر کار خانم تمام وقت و باریستا خانم شیفت صبح

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کانتر کار خانم تمام وقت و باریستای خانم فقط شفت صبح
حقوق با توجه به توانایی قابل افزایش
محیط کاملا امن

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کانتر کار خانم تمام وقت و باریستا خانم شیفت صبح” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات