کلیه امور رستوران فوری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی نیرو در کلیه امور رستوران با دیسیپلین و تعهد کاری بالا نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کلیه امور رستوران فوری – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات