شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر کمک آشپز ایرانی جهت کار در تهیه غذا شیفت صبح نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک آشپز نیمه وقت” به ما بگویید