شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به کباب زدن و جوجه زدن
با 3 وعده غذایی
با جای خواب مناسب
حقوق توافقی
ساعت کاری 8:30 تا 16 -18:30 تا 22:30
در هفته یک نصفه روز بعد از ظهر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک آشپز” به ما بگویید