کمک اشپز فست فود،ساندویچ،پیتزازن و کارگر ساده

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کمک آشپز فست فود، پیتزا و ساندویچ زن حرفه ای، کارگر ساده با غذا و جای خواب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک اشپز فست فود،ساندویچ،پیتزازن و کارگر ساده” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات