کمک اشپز پاره وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کمک اشپز جهت کار در اشپزخانه نیمه وقت با جای خواب و صبحانه ناهار شام‌

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک اشپز پاره وقت – استخدام فوری” به ما بگویید