کمک حسابدار با بیمه در شرکت عظیم فولاد اطلس گستر در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا به امور حسابداری

2 سال سابقه کار

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

حقوق ثابت

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک حسابدار با بیمه در شرکت عظیم فولاد اطلس گستر در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید