شرایط مدنظر آگهی دهنده

کمک حسابدار و کار آموز
با حقوق و مزایای عالی
بیمه از ماه اول جهت انجام امور مالی و اداری
حتی بی تجربه
پاره وقت و تمام وقت
در موسسه معتبر با بیش از 17 سال سابقه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک حسابدار و کار آموز” به ما بگویید