شرایط مدنظر آگهی دهنده

به کوپ کار حرفه ایی و با تجربه ترجیحا با مشتری به (صورت اجاره صندلی) در سالن زیبایی در منطقه قیطریه نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کوپ کار” به ما بگویید