شرایط مدنظر آگهی دهنده

به کوپ کار حرفه ایی و با تجربه ترجیحا با مشتری به (صورت اجاره صندلی) در سالن زیبایی در منطقه قیطریه نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کوپ کار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات