گلدوز کار ماهر یا نمیه ماهر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر آقا یا خانم گلدوز کار اشنا به دستگاه تاجیما در کارخانه تشک رویال ممتاز اردبیل با حقوق و مزایا عالی و توافقی نیازمندیم.
محل کار شهرک صنعتی شماره۲ اردبیل می باشد

شرایط توافقی
بیمه از روز اول
حقوق توافقی
لطفا افرادی که قبلا سابقه کار دارند تماس بگیرند.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “گلدوز کار ماهر یا نمیه ماهر” به ما بگویید