شرایط مدنظر آگهی دهنده

گوینده خانم حداقل یک سال سابقه کار
موضوع سینماو هنرمندان
لطفا واتساپ نمونه کارتون ارسال کنید
کار به صورت دائم میباشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “گوینده خانم پاره وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات