گیاه پزشک خانم در شرکت فصل پنجم فرحبخش – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

گیاه پزشک  خانم

جهت امور اداری، دفتری، باغبانی و فروش

سابقه کاری: 1 سال

مقطع تحصیلی: کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “گیاه پزشک خانم در شرکت فصل پنجم فرحبخش – استخدام فوری” به ما بگویید