یک منشی ویک دستیار دندانپزشکی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حداقل یک سال سابقه کار مرتبط باید باشد
روابط عمونی خوب ساعت کار در تایم پاره وقت یا تمام وقت به انتخاب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “یک منشی ویک دستیار دندانپزشکی” به ما بگویید