3 نفر فروشنده خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

۳نفر فروشنده خانم با روابط عمومی خوب و حقوق بالا زیر۳۰ سال ۷ و ۶۶۹۶۰۴۰۶

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “3 نفر فروشنده خانم – استخدام فوری” به ما بگویید