شرایط مدنظر آگهی دهنده

نظافتچی خانم برای کارهای سبک در سالن زیبایی ساکن اطراف محل ارایشگاه پاره وقت( با انعام )
۴روز در هفته تا ساعت ۶بعد از ظهر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نظافتچی خانم سالن زیبایی” به ما بگویید