کاربر جدید 0 دیدگاه ۲۶ مهر ۱۴۰۱

فروشنده ای معلول که جهانی شد / داستان زندگی بیل پورتر

در مجموعه پرکاران میخواهیم به بررسی زندگی افراد موفقی بپردازیم که در سخت ترین شرایط و تاریک ترین لحظات دست از تلاش نکشیده ...
کاربر جدید 0 دیدگاه ۲۶ مهر ۱۴۰۱

شکوفا شدن موفقیت در دل فقر و تنهایی / افراد مشهوری که یتیم بوده اند

در مقالات منهای بهونه میخواهیم به بررسی زندگی افرادی بپردازیم که یتیم بوده اند ولی توانسته اند به موفقیت های فراوانی برسند , ...