کاربر جدید 0 دیدگاه ۲۶ مهر ۱۴۰۱

شغلی مکمل برای پرستاران و آنان که اموزش پزشکی دیده اند

پرستارها و کمک پرستارها که آموزش های درمانی و پزشکی دیده اند گاها  روز هایی را در هفته بیکار هستند و ممکن است ...