کاربر جدید 0 دیدگاه ۲۶ مهر ۱۴۰۱

کسب درآمد از مراقبت پزشکی راه دور کودکان و سالمندان

یکی از نگرانی های والدین شاغل همیشه دور بودن چند ساعت در روز از فرزنداشان است ولی برای تمام این نگرانی هایِ والدین ...
کاربر جدید 0 دیدگاه ۲۶ مهر ۱۴۰۱

شغلی مکمل برای پرستاران و آنان که اموزش پزشکی دیده اند

پرستارها و کمک پرستارها که آموزش های درمانی و پزشکی دیده اند گاها  روز هایی را در هفته بیکار هستند و ممکن است ...